PEFC

Заснавана на лясным заканадаўстве Рэспублікі Беларусь, якое рэгламентуе ўзнаўленне, ахову і абарону лясоў, нарыхтоўку драўніны і іншых лясных рэсурсаў, крытэрыях устойлівага кіравання лясамі.

Нацыянальная лясная сертыфікацыя ажыццяўляецца ў адпаведнасці з патрабаваннямі PEFC, якая ўлічвае нацыянальныя сістэмы кіравання лясамі ва ўзаемадзеянні з міжнароднымі цэнтрамі сертыфікацыі.

Мэтай правядзення нацыянальнай лясной сертыфікацыі з’яўляецца дасягненне і падтрыманне ўзроўню вядзення лясной гаспадаркі, які забяспечвае сацыяльна, экалагічна і эканамічна збалансаванае і ўстойлівае кіраванне ляснымі рэсурсамі Рэспублікі Беларусь на аснове крытэрыяў ўстойлівага лесакіраўніцтва і лесакарыстання.

Лясная сертыфікацыя праводзіцца на добраахвотнай аснове па ініцыятыве юрыдычных і фізічных асоб.

Сертыфікацыя парадку пастаўкі грунтуецца на стандартах, устаноўленых адпаведнай сістэмай сертыфікацыі. Патрабаванні стандартаў уключаюць дакументальнае пацвярджэнне таго, што шлях драўніны і лесаматэрыялаў можа быць адсочаны да месца іх паходжання, і што лесакарыстанне з’яўляецца законным і адказным.

Парадак  пастаўкі лесапрадукцыі ад вытворцы  да спажыўца незалежная гарантаваная ацэнка таго, што прадукцыя на рынак паступае з добра ўпраўляемых сертыфікаваных лясоў.

Лясная сертыфікацыя заснавана на лясным заканадаўстве Рэспублікі Беларусь, якое рэгламентуе ўзнаўленне, ахову і абарону лясоў, нарыхтоўку драўніны і іншых лясных рэсурсаў, крытэрыях устойлівага кіравання лясамі. Нацыянальная лясная сертыфікацыя ажыццяўляецца ў адпаведнасці з патрабаваннямі PEFC, якая ўлічвае нацыянальныя сістэмы кіравання лясамі ва ўзаемадзеянні з міжнароднымі цэнтрамі сертыфікацыі.

ПАЛІТЫКА Ў ВОБЛАСЦІ ЛЯСНОЙ СЕРТЫФІКАЦЫІ

НАЦЫЯНАЛЬНАЙ СІСТЭМЫ ПАЦВЕРДЖАННЯ АДПАВЕДНАСЦІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ, ПРЫЗНАНАЙ САВЕТАМ PEFC

ДЛГУ “Пінскі лясгас» ажыццяўляе:

 • вядзенне лясной гаспадаркі, накіраванае на забеспячэнне высокай прадуктыўнасці і ўстойлівасці лясных экасістэм, павышэнне іх біялагічнай разнастайнасці, мінімізацыю або выключэнне адмоўнага ўздзеяння лесагаспадарчай вытворчасці на навакольнае асяроддзе, невычарпальнасць лесакарыстання, на эканамічную эфектыўнасць лесагаспадарчай вытворчасці, яго сацыяльную арыентацыю;
 • нарыхтоўку і перапрацоўку драўніны і іншай лясной прадукцыі, рэалізацыю яе спажыўцам.

Асноўнымі прынцыпамі дзейнасці ДЛГУ “Пінскі лясгас» з’яўляюцца:

 • обеспечение рационального и неистощимого использования лесов, их охраны, защиты и воспроизводства;
 • устойчивое управление лесным хозяйством,
 • сохранение биологического разнообразия лесных экосистем, сохранения и усиления средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, рекреационных и иных функций лесов, повышения их ресурсного потенциала;
 • удовлетворение потребностей общества в лесных ресурсах на основе научно обоснованного, многоцелевого лесопользования;
 • получение, подтверждение и предоставление потребителю достоверных сведений о происхождении лесной продукции из устойчиво управляемых лесов в соответствии с требованиями PEFC.

В целях обеспечения устойчивого лесоуправления и лесопользования ГЛХУ «Пинский лесхоз»  руководствуется:

 • действующим законодательством;
 • действующим лесным и природоохранным законодательством;
 • требованиями технических нормативных правовых актов, регламентирующих ведение лесного хозяйства;
 • требованиями Системы лесной сертификации Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь, признанной Советом PEFC.

В целях получения, подтверждения и предоставления потребителю достоверных сведений о происхождении лесной продукции из устойчиво управляемых лесов в соответствии с требованиями PEFC ГЛХУ «Пинский лесхоз» осуществляет идентификацию лесной продукции по признаку происхождения.

В целях идентификации лесной продукции по признаку происхождения ГЛХУ «Пинский лесхоз»  обеспечивает:

 • наличие действующего сертификата соответствия на систему лесоуправления и лесопользования, признанного PEFC;
 • наличие действующего сертификата соответствия на лесную продукцию и продукты её переработки по признаку происхождения, признанного PEFC;
 • наличие товаросопроводительных документов, подтверждающих происхождение из сертифицированных лесов, древесины используемой для дальнейшей переработки;
 • наличие достоверных и проверяемых данных об объемах древесины (в том числе сертифицированной и несертифицированной), поступающих от других поставщиков;
 • наличие достоверных и проверяемых данных о долях сертифицированного и несертифицированного сырья и материалов в производимой продукции;
 • предоставление потребителю данных об изготовителе продукции, содержании в продукции сертифицированного сырья и материалов, использованных для производства данной продукции;
 • документальное подтверждения происхождения сертифицированного сырья, материалов и продукции на этапах прохождения;
 • подтверждение происхождения сертифицированной лесной продукции.

Международные природоохранные конвенции
и конвенции организации труда